Meniu

Norėdami grąžinti prekę būtinai prieš tai susisiekti su Pardavėju marsietis.lt tinklapyje nurodytais kontaktais. Aiškiai išreiškus norą grąžinti prekę pardavėjas pateiks grąžinimo formą, kurią tinkamai užpildytą reikia grąžinti atgal kartu su prekėmis.

Daiktų grąžinimo procedūra vyksta taip, kaip tai numato Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697, Civilinio Kodekso 6.228-10 str. ir 6.228-11 str. nuostatos ir kiti teisės aktai.

Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio Kodekso 6.228-11 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio Kodekso 6.228-11 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. 

Grąžinti kokybišką prekę galite tik tuo atveju, jeigu prekės nenaudojote ir turite šios prekės pirkimo dokumentą. Panaudotą kokybišką prekę galite grąžinti tik pardavėjui geranoriškai sutikus. 

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sekančiais atvejais ir prekėms:

1) Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintoms prekėms, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekėms, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

2) Greitai gendantiems prekėms ar prekėms, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

3) Supakuotoms prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

4) Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

5) Supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

6) Laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus šių leidinių prenumeratos;

7) Skaitmeninio turinio prekėms, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

Taip pat teisę netaikoma prekėms:

• komplektuojančios detalės (aušintuvai, klaviatūros, lizdai, krovikliai, laidai, HDD, VGA ir t.t.) BE JOKIŲ IŠLYGŲ YRA NEGRĄŽINAMOS.

• fotografijos ir kinematografijos prekės,
• spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai,
• audiniai, parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai,
• kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius,
• megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai,
• kūdikių drabužėliai,
• pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai,
• siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai,
• kūdikių drabužėliai,
• liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai,
• perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją,
• mašinos ir mechaniniai įrenginiai,
• elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai,
• antžeminio transporto priemonės,
• laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai,
• optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai,
• laikrodžiai,
• ginklai ir šaudmenys,
• baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai,
• žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

Jeigu prekę norite pakeisti kita preke, nurodykite kokią prekę pageidaujate gauti. Norint grąžinti prekę, būtina laikytis šių sąlygų:

• grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje;
• prekė turi būti nesugadinta;
• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt. )
• grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;
• grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus.

Jeigu norima pakeisti prekė atitinka keičiamai prekei keliamus reikalavimus, nurodytus anksčiau, prekę pakeisime kita ir pristatysime Jums laikydamiesi prekių pristatymo taisyklių. Jums tereikia grąžinti prekę ir padengti naujos prekės pristatymo išlaidas.

Informuojame, kad:

a) keičiant prekę į analogiškos kainos prekę, Jūs privalėsite padengti naujos prekės pristatymo išlaidas;

b) keičiant prekę į pigesnę, mes Jums grąžinsime prekių kainos skirtumą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekės pristatymo mums dienos (išskaičiuojant naujos prekės pristatymo išlaidas);

c) keičiant prekę į brangesnę, Jūs privalėsite padengti kainos skirtumą ir naujos prekės pristatymo išlaidas.

Apie būtinybę padengti šias išlaidas, nurodant jų dydį, mes Jus informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.

Taip pat kai preke yra grąžinama be keitimo, gali būti taikomas administravimo mokestis taip, kaip tai numatyti prikimo - pardavimo sutartimi.

Parsisiųsti sutartį PDF formatu

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

UAB „Rego Tech“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356 , veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai

– Aš pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos 20____m. ______________________ mėn. ____d.

– Sutarties (arba sąskaitos ) Nr. ______________________________________________________________________

– Dėl šių prekių __________________________________________________________________________________

– Gautų 20____m. ______________________ mėn. ____d., 20____m. ______________________ mėn. ____d.

– Pirkėjo vardas, pavardė: __________________________________________________________________________

– Pirkėjo adresas: _________________________________________________________________________________

– Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma) ______________________________________________

 Dokumento pildymo data: 20____m. ______________________ mėn. ____d.

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Rego Tech“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356, veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai, internetinis adresas www.marsietis.lt, info@marsietis.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mums el. paštu info@marsietis.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Jūs grąžinate tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Jums grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Jūs būtumėte turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, perduoti prekes Mūsų atsiųstam kurjeriui arba perduoti jas UAB „Rego Tech“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356, veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes perdavėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo sąskaita. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Jei norite grąžinti prekę, užpildykite formą:
Liko simbolių 450
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Užpildykite privalomus laukus*
Grįžti į titulinį